Styrelse

Stiftelsen Tyrestaskogen instiftades 1993 av Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Stockholm, Stockholms stad, Haninge kommun och Tyresö kommun. Varje instiftare utser två ledamöter på en mandattid av fyra år vardera, Tyresö kommun dock bara en ledamot. För alla ledamöter utses en ersättare på fyra år. Naturvårdsverket utser ordförande. Naturvårdsverket och Länsstyrelsen utser tjänstemän på myndigheten, kommunerna utser politiker.

Johanna Lindgren (Länsstyrelsen) är ordförande och Mats Lindblom (Tyresö kommun) är vice ordförande.

Styrelsemedlemmar
Stiftelsen Tyrestaskogen

Utsedda av Naturvårdsverket

Ordinarie ledamöter
Emma Pöppel (tjänsteman)
Björn-Axel Beijer (tjänsteman)

Ersättare
Maria Taberman (tjänsteman)
Karin Marklund (tjänsteman)

Utsedda av Länsstyrelsen

Ordinarie ledamöter
Björn Carlberg (tjänsteman)
Johanna Lindgren (ordförande)
Ersättare
Åsa Lagerlöf (tjänsteman)
Göran Åström (tjänsteman)

Utsedda av Stockholms stad

Ordinarie ledamöter
Gunnar Björkman (s)
Göran Råsmar (c)
Ersättare
Maria Bergström (mp)
Eva Risberg (s)

Utsedda av Haninge kommun

Ordinarie ledamöter
Anders C Lindberg (s)
Ylva Thomasson (m)
Ersättare
Mikael Trolin (c)
Thomas Hjelm (m)

Utsedda av Tyresö kommun

Ordinarie ledamot
Mats Lindblom (l)
Ersättare
Eric Magnusson (c)