Styrelse

Stiftelsen Tyrestaskogen instiftades 1993 av Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Stockholm, Stockholms stad, Haninge kommun och Tyresö kommun. Varje instiftare utser två ledamöter på en mandattid av fyra år vardera, Tyresö kommun dock bara en ledamot. För alla ledamöter utses en ersättare på fyra år. Naturvårdsverket utser ordförande. Naturvårdsverket och Länsstyrelsen utser tjänstemän på myndigheten, kommunerna utser politiker.

Anders Nylén, tidigare naturvårdschef på Länsstyrelsen, är ordförande sedan den 1 januari 2012. Vice ordförande är Mats Lindblom från Tyresö kommun.

Styrelsemedlemmar
Stiftelsen Tyrestaskogen

Utsedda av Naturvårdsverket

Ordinarie ledamöter
Anders Nylén (ordförande)
Björn-Axel Beijer (tjänsteman)
Ersättare
Emma Pöppel (tjänsteman)
Anna von Sydow (tjänsteman)

Utsedda av Länsstyrelsen

Ordinarie ledamöter
Björn Carlberg (tjänsteman)
Louise Schlyter (tjänsteman)
Ersättare
Åsa Lagerlöf (tjänsteman)
Eva Walden Selin (tjänsteman)

Utsedda av Stockholms stad

Ordinarie ledamöter
Gunnar Björkman (s)
Göran Råsmar (c)
Ersättare
Maria Bergström (mp)
Eva Risberg (s)

Utsedda av Haninge kommun

Ordinarie ledamöter
Anders C Lindberg (s)
Ylva Thomasson (m)
Ersättare
Elisabeth Sandberg (c)
Thomas Hjelm (m)

Utsedda av Tyresö kommun

Ordinarie ledamot
Mats Lindblom (l)
Ersättare
Eric Magnusson (c)