Välkommen till Stiftelsen Tyrestaskogen

Ska du besöka Tyresta? På Tyresta nationalparks webbplats finns massor av information!
 
Are you going to visit Tyresta? On Tyresta national park’s website you will find more information!

På den här webbplatsen kan du läsa mer om Stiftelsen Tyrestaskogen, som förvaltar Tyresta nationalpark och naturreservat.

Stiftelsen Tyrestaskogen bildades 1993, samma år som nationalparken, av Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms stad samt Haninge och Tyresö kommuner. Dessa bildar idag stiftelsens styrelse.

På plats leds arbetet av en nationalparkschef tillsammans med personal inom naturvård, jordbruk, naturvägledning och ekonomi. Kontoret är inhyst i Erikssongården, Tyresta by.