Kontakt

Stiftelsen Tyrestaskogen, förvaltning

Stiftelsen Tyrestaskogen kontaktas angående förvaltning av Tyresta nationalpark och naturreservat.

Adress:
Stiftelsen Tyrestaskogen
Tyresta by
136 59 VENDELSÖ

Telefon: 08-741 08 76
E-post:

Stiftelsen Tyrestaskogen, Styrelsen

Johanna Lindgren, Länsstyrelsen Stockholm, ordförande

Mathias Tegnér, Tyresö kommun, vice ordförande

Bengt Hansson, Stockholm stad (C), revisorssuppleant

Björn-Axel Beijer, Naturvårdsverket, ordinarie

Björn Carlberg, Länsstyrelsen Stockholm, ordinarie

Emma Pöppel, Naturvårdsverket, ordinarie

Gunnar Björkman, Stockholm stad (S), ersättare

Göran Svensson, Haninge kommun (S), ersättare

Jan-Åke Svensson, Tyresö kommun (M), ersättare

Karin Marklund, Naturvårdsverket, ersättare

Kent Johansson, Haninge kommun (S), ordinarie

Maaria Martin-Vivaldi, revisor

Maria Tabermann, Naturvårdsverket, ersättare

Marietta de Pourbaix-Lundin, Haninge kommun (M), ordinarie

Mikael Nilsson, Stockholms stad (M), ersättare

Nicole Forslund, Haninge kommun (L), ersättare

Nils Svensson, Länsstyrelsen Stockholm, ersättare

Ninni Lundbland, Stockholms stad (MP), ordinarie

Raisa Lång-Velazco, Stockholms stad (C), ordinarie

Thomas Bengtsson, revisor