Om Stiftelsen Tyrestaskogen

Stiftelsen Tyrestaskogen ansvarar för förvaltning och utveckling av Tyresta nationalpark och naturreservat samt av naturum Nationalparkernas hus.

Stiftelsen bildades 1993 när delar av området blev nationalpark och flera markägare och intressenter skulle enas.

Instiftarna Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms stad, Haninge kommun och Tyresö kommun, avsatte sammanlagt 39 miljoner kronor i en fond. Avkastningen av dessa pengar ska bidra till att täcka kostnaderna för förvaltningen av Tyresta.

Mer om Stiftelsen Tyrestaskogens roll och uppgifter, verksamhet och stadgar kan du läsa via länkarna under "Om oss".